Shri Ajay Kumar

 
Research Project: 
Dalit asmitavadi etihas lekhan: vaklpik adhinsath smajshastr ki talash me (ek smikshatmk mulyakn)
Duration of Fellowship: 
Aug 2017 to Aug 2018